Waarom hebben we de Holdamhoeve opgericht?

Een tijdje geleden zijn we beginnen dromen;

Waarom bouwen we onze boerderij niet uit tot een be-leefboerderij.  Een project waar al onze interesses en idealen samen komen.  Het idee was al een tijdje aan het rijpen.  Daarbij is onze dochter met een beperking een belangrijke inspiratie voor ons.

We willen hierbij inclusie bevorderen tussen de mensen en geloven erin dat dit een verrijking is voor alle partijen.  En daarbij willen we zorgen voor een aanbod op maat voor elk kind, elke volwassene.

 

Onze visie

We worden door een aantal elementen sterk gedreven;

- we willen uitgaan van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen van iedere mens en willen dan ook een project zijn dat kansen op maat  schept voor ieder individu, respect en mogen-zijn is de basis

-we geloven in een inclusieve maatschappij, mensen met al hun mogelijkheden en beperkingen inspireren elkaar, verschillende bevolkingsgroepen hebben de kans samen dingen te ondernemen en aan gemeenschappelijke doelen te werken

-we willen mensen samenbrengen, stimuleren het samen-leven, in de tijd van digitalisering zijn er creatieve, innovatieve projecten nodig die mensen samenbrengen

-we willen gebruik maken van natuurlijke materialen en duurzame keuzes maken in alles wat we doen en streven zo een ecologische werking na

-in een op (massa)consumptie gerichte maatschappij zijn steeds meer mensen op zoek naar authenticiteit en kwalitatieve, eerlijke, artisanale producten, we willen een origineel antwoord bieden op die vraag

-we willen mensen weer dichter brengen bij de natuur, bij de herkomst van voedsel, leven met de seizoenen.  Hierbij kiezen we voor authenticiteit en eenvoud, het be-leven komt op de eerste plaats.  

-we willen een aanbod geven op een urgente vraag van veel mensen met een beperking en hun begeleiders,  er zijn extra initiatieven en projecten nodig om aan hun behoeften te beantwoorden

-We willen het kleinschalig houden met respect voor de rust, natuur en authenticiteit, de grootste troef van onze setting.