Als niet gesubsidieerde voorziening staan we zelf in voor alle werkingskosten (aankoop tuin- en werkmateriaal, benodigdheden voor dieren en ons atelierwerk).
Hierbij kunnen we jullie steun gebruiken.

De leefboerderij is ook  een volledig particulier initiatief. Door giften, sponsoring en de inzet van vrijwilligers willen we onze zorg ook bereikbaar maken voor jongeren zonder een PVB  vanuit de overheid.

We kunnen niet zonder enthousiaste vrijwilligers en sponsors die ons werk een warm hart toedragen.