Als niet gesubsidieerde voorziening staan we zelf in voor alle werkingskosten (aankoop tuin- en werkmateriaal, benodigdheden voor dieren en ons atelierwerk).
Hierbij kunnen we jullie steun gebruiken.

De leefboerderij is ook  een volledig particulier initiatief. Door giften, sponsoring en de inzet van vrijwilligers willen we onze zorg ook bereikbaar maken voor jongeren zonder een PVB  vanuit de overheid.

We kunnen niet zonder enthousiaste vrijwilligers en sponsors die ons werk een warm hart toedragen.

Op regelmatige tijdstippen organiseren wij acties ten voordele van onze werking.  

U kan ons ook zo een warm hart toedragen en ons steunen met een gift/schenking.  Dit kan op ons rekening nummer BE70  1030 7593 7025.